Stichting MPH
Muziek Producties Hoogendijk

Paasproject "De Koning komt!"

 

Het programma 'De Koning komt!' begint en eindigt met de komst van Koning Jezus. Jezus wordt onder luid gejuich de stad Jeruzalem binnengehaald. De mensen roepen “Hosanna voor de Zoon van David!”. Toch was deze vreugde van kort duur. Tijdens het Laatste Avondmaal wordt de discipel Judas ontmaskerd als verrader. Ook kondigt Jezus hier zijn lijden en sterven aan. Dit lijden begint al in Getsémane, waar Jezus zeer onrustig en angstig tot zijn Vader bidt.

Later die avond komt Judas met een grote groep mannen de tuin van Getsémane binnen om Jezus gevangen te nemen. Al Jezus’ leerlingen vluchten, maar Petrus blijft Hem op een afstand volgen. Drie keer wordt Petrus herkend als een volgeling van Jezus. Drie keer zegt Petrus Jezus niet te kennen. Dan kraait de haan en wordt Petrus er aan herinnerd dat Jezus zijn verloochening had voorzegt. Petrus vlucht weg en huilt.

Jezus wordt vals beschuldigd, veroordeeld, naar Golgotha gebracht en gekruisigd. Na drie uur van diepe duisternis sterft Gods Zoon. De discipelen die gevlucht waren zitten bij elkaar en zijn verward. Jezus zou Israël toch verlossen? Ze missen Hem en voelen de lege plek die Hij heeft achtergelaten.

Maar, de dood heeft niet het laatste woord. Jezus staat op uit de dood en zoekt zijn volgelingen op in hun verdriet… hun gemis. Net als de vrouwen en discipelen mogen wij getuigen van Jezus’ opstanding, totdat Hij weer terugkomt op de wolken om ons mee te nemen naar het Vaderhuis. Kent u/ken jij Jezus? Kun jij net als Petrus zeggen: “Ik heb geloofd en erkend, dat Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God!”.

 

Ontwerp: Elise Bakker-Hoogendijk