Stichting MPH
Muziek Producties Hoogendijk

Kerstproject "Be Born in Me"

Dit jaar organiseren we weer een aantal Kerstconcerten onder de naam "Be Born in Me".

We starten het programma in het eerste boek van de Bijbel: Genesis. Hierbij lezen we over de schepping van de aarde, de flora en fauna en uiteindelijk de mens. God maakte alles tot een paradijs.

God schiep de mens naar Zijn beeld. Toch wilde de mens als God zijn en liet zich door de verleidelijke praatjes van de slang, de Satan, verleiden. Zo kwamen zonde en dood in de wereld. In het paradijs, de Hof van Eden, was geen plaats voor zonde en dood. Daarom moest de mens het paradijs verlaten en zich elders vestigen.

God sloot het paradijs af. Er was geen weg terug. Was de mensheid nu voor eeuwig verloren?

In alle navolgende boeken in de Bijbel kunnen we regelmatig lezen over de noodzaak van een Redder. Iemand die verlossing en bevrijding zou geven van het juk van de diverse bezetters. Jesaja kondigde eeuwen geleden al de komst van de Redder aan: "Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam "Immanuel" geven."

En zo wordt Maria op een dag bezocht door een engel die die haar deze woorden vertelt. Maria is verward, maar kan uiteindelijk met overtuiging zeggen: "De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u gezegd hebt.".


Kunt u/kan jij ook zeggen: "Jezus, wordt in mij geboren?"